English Français

Datové analýzy

Každý obchodní manažer si je vědom výhod analýzy dat. Paradoxně ji málokdo využívá, a to ze dvou hlavních důvodů:

  • databáze firmy byla chybně zpracovaná a neobsahuje nezbytné informace pro analýzu,
  • manažer si zcela neuvědomuje, jak důležitý zdroj informací tato data představují.

Prodiliste - datové analýzy

Analýza návštěvnosti a chování uživatelů na internetu tuto problematiku ještě více zkreslují. I když je taková analýza pro online shopy a služby přímého prodeje na internetu strategická, v ostatních oborech nemusí dostatečně vypovídat o rozhodujících procesech nákupu.

Pomůžeme Vám docílit, aby se data znovu vrátila na místo, kde nikdy neměla chybět: do středu Vaší marketingové strategie.

Provedeme analýzu Vašich dat a určíme, zda jsou vhodná pro efektivní komunikaci.

  • Pokud nejsou, připravíme plán, aby se stala co nejrychleji použitelná pro Váš marketing.
  • Pokud byla data pečlivě zpracována, určíme různé skupiny zákazníků a vybereme nejefektivnější a nejlevnější komunikační kanál pro jejich oslovení.

[ ^ nahoru ^ ]